Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στο χώρο της μικρής ταινίας έρχεται να δώσει η πρωτοβουλία "Balkans Beyond Borders" που οργανώνει Διαδικτυακό Διαγωνισμό μικρού μήκους ταινιών με θέμα «Διαβαλκανική Συνεργασία».

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του "Balkans Beyond Borders" στην διεύθυνση

www.balkansbeyondborders.eu