Λάρισα - Θερινό Σινεμά "Μύλος" - Μπαρμπής Βοζαλής
Διάφορα

Ώρες Προβολών:
22:00
Δευτέρα 11 Ιουνίου
έως
Παρασκευή 10 Αυγούστου
21:30
Δευτέρα 20 Αυγούστου
έως
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

Ο ιστοχώρος του Θερινού Σινεμά "Μύλος" - Μπαρμπής Βοζαλής αποτελεί μια προσφορά του cineparmenos.gr προς τους Σινεφίλ της Λάρισας. Η δημιουργία, η σύνταξή και η διόρθωση του προγράμματος προβολών είναι στην εύθηνη της
Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας.